برتولد بريشت: مختارات شعرية شاملة

Bertolt Brecht Mukhtarat Shi'riyya shamila (1913-1956)

Mukhtarat Shi'riyya shamila (1913-1956)

Traducteur: Ahmad Hassan

Al-Kamel Verlag
Langue: arabe
1. Édition ()
Paperback, 496 pages
Disponibilité: envoi immédiat
24.00 € 

Ajouter au panier

Ausge­wählte Gedichte, Suhr­kamp 1967 in arabi­scher Über­set­zung..