ألفريده يلينيك: معلمة البيانو، رواية

Elfriede Jelinek Mu'allima al-piyanu

Mu'allima al-piyanu

(Die Klavierspielerin)

Traducteur: Khalid al-Jubaili

Tuwa Media
Langue: arabe
1. Édition ()
Paperback, 320 pages
Disponibilité: envoi immédiat
19.90 € 

Ajouter au panier

Eines der bedeu­tendsten Werke der öster­rei­chi­schen Schrift­s­tel­lerin.