ماري شلي: فرانكنشتاين أو بروميثيوس هذا الغص

Mary Shelley Frankenstein au  Brumithius hadha al-asr

Frankenstein au Brumithius hadha al-asr

(Frankenstein oder der moderne Prometheus)

Mary Shelley

Traduction: Hisham Fahmy

Dar at-Tanwir
Langue: arabe
1. Édition (2015)
Paperback, 272 pages
Disponibilité: envoi immédiat
18.00 € 

Ajouter au panier