نيكلاس لومان: مدخل إلى نظرية الأنساق

Niklas Luhmann Madkhal ila nazariya al-ansaq

Madkhal ila nazariya al-ansaq

(Einführung in die Systemtheorie)

Niklas Luhmann

Traduction: Yusuf Fahmi Al-Hijazi

Al-Kamel Verlag
Langue: arabe
1. Édition (2010)
Paperback, 424 pages
Disponibilité: livraison prend 3-5 semaines
24.00 €