سلام عبود: ثقافة العنف في العراق

Salam Abbud Thaqafat al-'unf fi l-'Iraq

Thaqafat al-'unf fi l-'Iraq

Salam Abbud

Al-Kamel Verlag
Langue: arabe
1. Édition (2002)
Paperback, 332 pages
Disponibilité: livraison prend 3-5 semaines
14.00 € 

Gewaltkultur im Irak - Salam Aboud: Irakischer Schriftsteller und Wissenschaftler, geb. 1950, lebt und arbeitet seit seiner Auswanderung in Schweden.